Chuyên mục: Tin Tức

Apple đã dạy tôi một cuộc sống không cần có ứng dụng quản lý file (như Windows Explorer)

iOS cho đến giờ vẫn chưa có một trình duyệt file ngang tầm với Windows Explorer. Android thì đem giấu nhẹm ứng dụng mặc định bên trong nhiều lớp Cài Đặt. Điều đó đã không thể cản trở hàng trăm triệu người dùng – vì sao?

Continue reading “Apple đã dạy tôi một cuộc sống không cần có ứng dụng quản lý file (như Windows Explorer)”