Camera trước 4/4s


150.000 VNĐ

Linh kiện chính hãng Apple

Bảo hành: 01 tháng