Hướng dẫn sửa lỗi đồng bộ danh bạ google trên BlackBerry 10

NGUYÊN NHÂN: Do Google thay đổi API cho Sync Contact trong khi hệ điều hành BB10 đã không còn update thêm phiên bản mới nên BB10 không còn sync được contact nữa.

( Link API của Google: https://developers.google.com/contacts/carddav/ )

Do có một số bạn không thành công ( nằm ở vấn đề thiết lập bảo mật tài khoản Google với ứng dụng thứ 3 nên theo khuyến nghị của mình bên dưới )

KHUYẾN NGHỊ: ĐỂ TRÁNH LỖI CÁC BẠN NÊN BẬT XÁC MINH 2 BƯỚC CHO TÀI KHOẢN GOOGLE RỒI TỪ ĐÓ TẠO MẬT KHẨU CHO ỨNG DỤNG ĐỂ LÀM MẬT KHẨU CHO ỨNG DỤNG GMAIL CALENDAR, CONTACT.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

(Lưu ý: các bạn phải kích hoạt và lấy được mật khẩu ứng dụng của gmail trước khi bắt đầu làm) Cách làm tại đây

1. Bước 1: Xóa tài khoản đang sử dụng:
– Xóa bỏ tài khoản Google trên BlackBerry 10

2. Bước 2: Thiết lập lại Gmail

 • Setting / Account / Add Account
 • Chọn Email/ Calendar and Contact.
 • Chọn Advanced ( nằm ở dưới cùng, giữa màn hình )
 • Chọn imap
 • Điền các thông số như bình thường.
 • Mô tả: Google mail .
 • Tên bạn: nhập tên hiển thị gmail .
 • Tên người dùng và địa chỉ email: chính là địa chỉ Gmail luôn nhé (khacduy88us@gmail.com)
 • Mật khẩu là mật khẩu ứng dụng ( không dùng mật khẩu gmail thông thường).
 • Địa chỉ máy chủ nhận mail: imap.gmail.com
 • Cổng: 993
 • Yêu cầu SSL: Có
 • Địa chỉ  gửi mail imap: smtp.gmail.com
 • Yêu cầu SSL: Có
 • Yêu cầu TLS: Có (nếu có)
 • Yêu cầu xác thực: Có
 • Cổng cho SSL: 465
 • Bấm kết thúc và chờ một lát, sau khi hiện lên tài khoản mail thì tiếp tục bước 3.

3. Bước 3: Thiết lập Lịch calendar

 • Setting / Account / Add Account
 • Chọn Email/ Calendar and Contact
 • Chọn Advanced ( nằm ở dưới cùng, giữa màn hình )
 • Chọn CalDAV
 • Ở mục Description: nên điền là Google Calendar
 • Điền các thông số như bình thường như bước 1:
 • Địa chỉ email và username  chính là địa chỉ Gmail luôn nhé ( khacduy88us@gmail.com  )
 • Mật khẩu là mật khẩu ứng dụng ( không dùng mật khẩu gmail thông thường )
 • Địa chỉ máy chủ: https://www.google.com/calendar/dav/emailaddress/events chính là địa chỉ gmail của bạn ( khacduy88us@gmail.com )
 • Trường hợp link trên không được và gặp lỗi thì bạn thay đổi theo link bên dưới nhé https://apidata.googleusercontent.com/caldav/v2/emailaddress/events
 • Đừng gấp, sau khi đã xong mail và lịch thì mới tiếp tục sang bước 4 để đồng bộ danh bạ nhé).

4. Bước 4: Thiết lập Contact

 • Setting / Account / Add Account
 • Chọn Email/ Calendar and Contact
 • Chọn Advanced ( nằm ở dưới cùng, giữa màn hình )
 • Chọn CardDAV
 • Ở mục Description: nên điền là Google Contact
 • Điền các thông số như bình thường như bước 1
 • Địa chỉ email và username  chính là địa chỉ Gmail luôn nhé ( khacduy88us@gmail.com )
 • Mật khẩu là mật khẩu ứng dụng ( không dùng mật khẩu gmail thông thường )
 • Server Address: https://www.googleapis.com/.well-known/carddav Hoặc https://www.googleapis.com/carddav/v1/principals/Your_Email/lists/default/
 • Kết thúc ra ngoài là bạn đã thấy mục đồng bộ danh bạ rồi đấy, mặc định thời gian là 30 phút danh bạ mới tự tải xuống, ai sốt ruột thì chỉnh xuống 5 phút rồi lưu lại là được nhé)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *